(وابسته به انجمن اسلامي شهيد ادواردو آنيلي(مهدي
انجام اعمال ام داوود معتكفين در مسجد دانشگاه تهران

انجام اعمال ام داوود معتكفين در مسجد دانشگاه تهران

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم تیر ۱۳۸۹ساعت 23:56  توسط انجمن اسلامي شهيد تازه مسلمان ادواردو   |